Verhalen

Certificaat W. Kootstra

Ten tijde van de watersnoodramp was Wietse Kootstra een veehouder met circa...
Lees verder

Notulen fan de foriening It Doarpsrountsje to Hantum

In de jaren 1950-1953 was er in de 4h-dorpen sprake van een vereniging die ...
Lees verder

Fotocollage schoolkamp 2001 school De Fjouwerhoeke

Lees verder

Hantum in het begin van de 20e eeuw

Lees verder