Boerenleven
De boerderij van de familie Dijkstra te Hiaure voordat het bedrijf door brand werd getroffen ...
Verder Lezen
De boerderij van de familie De Hoop in de winter. Hiaure – Boerenleven Jaar: Personen ...
Verder Lezen
De 'pleats' van de familie Banga te Hiaure. De boerderij wordt nu bewoond door Bjinse ...
Verder Lezen
Rienk van der Meer staat bij de koeien van fokbedrijf Bosch. Hiaure – Boerenleven Jaar: ...
Verder Lezen
Boer Jan 'Saskes'  Kingma op de fiets achter de koeien aan naar de boerderij van ...
Verder Lezen
Uitbetaling melkgeld door de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Dokkum en Omstreken" te Betterwird. Hiaure – Boerenleven Jaar: ...
Verder Lezen
Loading...